BEDRIJFSHULPVERLENINGS TRAININGEN (BHV)

Volg een BHV opleiding om te kunnen helpen als het er op aan komtOm de gevolgen van brand en ongevallen te beperken, is ieder bedrijf volgens de Arbowet verplicht bedrijfshulpverleners (BHV) op te leiden. Bedrijfshulpverleners zorgen ervoor dat er snel en effectief hulp wordt geboden bij incidenten, zo nodig totdat brandweer, ambulance en/of de politie zijn gearriveerd.

Iedere werkgever moet zorgen dat de deskundige bijstand op het gebied van BHV is geregeld. De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) is het uitgangspunt om te bepalen welke deskundige bijstand op het gebied van BHV nodig is. Afhankelijk van de aard, grootte, ligging en de restrisico’s in het bedrijf, moeten één of meerdere werknemers zijn opgeleid als bedrijfshulpverlener. Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de BHV is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Dat kan in een BHV-plan.

Wij geven de volgende BHV trainingen:

  • Opleiding- en herhalingstraining BHV van volwassenen
  • Opleiding- en herhalingstraining BHV voor het werken met kinderen
  • Opleiding- en herhalingstraining voor de losse onderdelen BHV BO (Brand en Ontruiming) of EH (Eerste Hulp)
  • Opleiding- en herhalingstraining kleine blusmiddelen
  • Ploegleider BHV
  • Coördinator / Hoofd BHV

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor een ieder die deel uit gaat maken van een BHV-organisatie waarbij men verantwoordelijk is voor de Eerste Hulp, voor een geordende ontruiming en het bestrijden van een beginnende brand.

Doelstelling
Na het volgen van de opleiding bedrijfshulpverlening is men in staat om:
– Intern en extern alarmeren;
– De ongeval plaats beveiligen;
– Een slachtoffer over een korte afstand te verplaatsen;
– Spoedeisende en niet-spoedeisende eerste hulp toe te passen;
– Slachtoffers kundig over te dragen aan de professionele hulpverlening;
– Te alarmeren met de (communicatie) middelen die in het bedrijf worden gebruikt;
– Een beginnende brand te beperken en te bestrijden;
– Te ontruimen volgens de algemene ontruimingsprocedure.

Toelating
Behoudens een normale fysieke conditie voor de praktijk en ten behoeve van het theorie-examen kennis van de Nederlandse taal, zijn er geen toelatingseisen.

Inhoud van de BHV opleiding:

Niet-spoedeisende eerste hulp
– Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp;
– Benaderen van het slachtoffer;
– Uitwendige wonden
– Oogletsels
– Kneuzingen en verstuikingen
– Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
– Brandwonden

Spoedeisende eerste hulp
– Reanimatie en gebruik van de AED
– Verslikking
– Shock
– Diverse ziektebeelden en aandoeningen

Brand en de gevaren bij brand
– De taak van de BHV-er bij een brand en ontruiming;
– Gebruik van blustoestellen;
– Brandslanghaspel
– Blusdekens
– Draagbare blustoestellen
– Voorbereiding van een ontruiming;
– Voorzieningen en middelen om een ontruiming veilig te laten verlopen;
– Opvang van de externe hulpverleningsdiensten.

Documentatie
Het lesboek Basisopleiding Bedrijfshulpverlener van het NIBHV.

Werkwijze
Van de deelnemer verwachten we een actieve inzet. Na de 2 dagdelen Eerste Hulp volgt een theorie examen en na de 2 dagdelen Brand en Ontruiming volgt een theorie examen.

Locatie(s)
In overleg (ook op uw bedrijfslocatie mogelijk).

Aantal deelnemers per groep
Minimaal 8 en maximaal 12 per docent / instructeur

Opleidingsduur en tijdsplanning
Opleiding: 4 dagdelen welke bijvoorkeur op 2 dagen worden gegeven (1 dag Eerste Hulp en 1 dag Brand en Ontruiming). Dit is inclusief examen.
Herhaling: 2 dagdelen, kan ook op 1 dag gegeven worden.

De opleiding wordt gegeven door gecertificeerde en ervaren instructeurs.

Diploma
Als voldaan wordt aan alle competenties ontvangt de deelnemer het diploma Basis Bedrijfshulpverlener van het NIBHV.

Geldigheid van diploma
Een diploma of certificaat van NIBHV is 1 jaar geldig, er dient jaarlijks een herhalingstraining gevolgd te worden.

Kosten
De kosten van de opleiding zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief leer-, les-, en hulpmiddelen. Exclusief btw.

Extra
Het NIBHV geeft de optie een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten bij het behalen van het BHV diploma. MESA vindt het belangrijk dat hulpverleners zonder angst of belemmering Eerste Hulp kunnen verlenen een brand kunnen bestrijden of een ontruiming kunnen starten. Wij sluiten deze verzekering dus altijd af voor de kandidaten waarvan wij het diploma verstrekken.