EHBO TRAININGEN

Eerste HulpHet Oranje Kruis heeft als missie om in Nederland kennis en kunde van EHBO te verspreiden. Het Oranje Kruis is een onafhankelijk certificerende organisatie op het gebied van Eerste Hulp. Ons opleidingsinstituut leidt u op tot eerstehulpverlener, nadat u het (onafhankelijk) examen met goed gevolg heeft afgesloten ontvangt u het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis of het certificaat dat behoort bij de opleiding die u volgde.

Wij geven de volgende EHBO trainingen :

  • EHBO van volwassenen (Opleiding- en herhalingstraining)
  • EHBO van kinderen (Opleiding- en herhalingstraining)
  • Aantekening wandelletsel (Opleiding- en herhalingstraining)
  • Aantekening sportongevallen (Opleiding- en herhalingstraining)

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de eerste hulp binnen een bedrijf of mensen die een EHBO diploma willen hebben om een ander te kunnen helpen in een voorkomende situatie.

Doelstelling
Na de opleiding kent en kan de deelnemer, met inachtneming van zijn eigen veiligheid:
– Mogelijke levensbedreigende stoornissen en verwondingen herkennen, opheffen en stabiliseren;
– Beoordelen of professionele hulp al dan niet met spoed moet worden ingezet
– Alarmeren;
– Eenvoudige letsels zelf behandelen;
– Bij een circulatie stilstand  met een AED veilig en efficiënt een elektrische schok toedienen en reanimeren.

Toelating
Behoudens een normale fysieke conditie zijn er geen toelatingseisen.

Inhoud van de opleiding
– De vitale functies, de volgorde in het controleren en het veiligstellen daarvan;
– Vaststellen van een circulatiestilstand;
– De reanimatie van een volwassene en een kind met één persoon en het gebruik van de AED;
– Eerste hulp bij letsel door koude, warmte, elektra, vergif en verwonding;
– Diverse verbandtechnieken;
– Overdracht aan ambulance.
– Herkennen van (levensbedreigende) ziektebeelden
– Verlenen van eerste hulp aan kinderen

Documentatie
Het Oranje Kruis-boekje, 28e druk of het Eerste hulp aan kinderen boekje van het Oranje Kruis.

Werkwijze
Het accent van de training ligt op de praktijk. De opleiding vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een (verpleegkundig) docent en is gericht op de te behalen competenties conform de richtlijn van Oranje kruis. Bij de trainingen worden lotusacteurs ingezet. Aan het eind van de cursus worden de vaardigheden door een externe instructeur (examinator) getoetst.

Locatie(s)
De cursus kan op elke geschikte trainingslocatie gegeven worden.

Aantal deelnemers per groep
Minimaal 8 en maximaal 12 per docent / instructeur.

Opleidingsduur en tijdsplanning
Opleiding : 6 dagdelen inclusief examen.
Herhaling : minimaal 3 dagdelen (extra training is altijd mogelijk) per jaar

Docenten
De opleiding wordt gegeven door instructeurs die door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en het Oranje Kruis zijn gecertificeerd. Verder wordt er tijdens deze opleiding gebruik gemaakt van LOTUS-slachtoffers.

Diploma
De opleiding wordt afgesloten met een examen onder toezicht van het Oranje kruis, door een arts/verpleegkundige, een kaderinstructeur en een lotusacteur. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het EHBO diploma van het Oranje Kruis.

Geldigheid van diploma
Het EHBO-diploma van het Oranje Kruis is twee jaar geldig en wordt door ons verlengt indien de deelnemer actief deelneemt aan het herhalingstrainingsprogramma.

Kosten
De kosten van de opleiding zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief leer-, les-, hulpmiddelen en examen. Exclusief btw.

Extra
Iedere houder van een geldig EHBO diploma van Het Oranje Kruis is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij Eerste Hulp verlenen. Het Oranje Kruis vindt het belangrijk dat EHBO’ers zonder angst of belemmering Eerste Hulp kunnen verlenen.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt eisen aan de eerste hulp kennis en vaardigheden van de gastouders. Het geregistreerde certificaat Eerste Hulp van Het Oranje Kruis voldoet daaraan. Voor meer informatie over de wettelijke regelingen zie hier.