REANIMATIE TRAININGEN

reanimatie kindOnze reanimatie trainingen zijn gericht op het aanleren van de competenties die noodzakelijk zijn om een goede reanimatie uit te voeren. De kans op overleving van het slachtoffer wordt daardoor beduidend hoger. Met het volgen van een Nederlandse Reanimatie Raad gecertificeerde opleiding (NRR) weet u zeker dat u een training heeft gevolgd aan de hand van de laatste richtlijnen.

Wij geven de volgende trainingen:
– Opleiding- en herhalingstraining reanimatie van volwassenen (BLS/AED)
– Opleiding- en herhalingstraining reanimatie van kinderen (PBLS/AED)
– Training teamleider reanimatie
– Scenario training reanimatie volwassenen en/of kinderen (BLS/AED en/of PBLS/AED)

Doelgroep
Deze opleidingen zijn bestemd voor personen die een slachtoffer met een hartstilstand willen herkennen om te kunnen helpen. De scenario training draagt bij aan een realistischere setting dan de oefeningen in een leslokaal.

Doelstelling
Aanleren van:
-Alarmeren;
-Vitale functies controleren en reanimeren volgens de laatste richtlijnen van de NRR;
-Het belang van het gebruik van een AED bij hartstilstand;
-Een schok toedienen met behulp van verschillende AED’s.

Doelstellingen Teamleider reanimatie
– Is in staat continu het team te motiveren een perfecte inzet uit te voeren;
– Corrigeert hulpverleners op hun handelingen;
– Administreert gegevens;
– Bewaakt de tijd;
– Bewaakt veiligheid;
– Zorgt voor overzicht, coördineert het gehele proces rondom de inzet.

Toelating
Behoudens een normale fysieke conditie voor de praktijk zijn er voor de opleidingen BLS/AED en PBLS/AED geen toelatingseisen. Voor de herhalingstrainingen en de scenario training dient de cursist in het bezit te zijn van een geldig Oranje Kruis EHBO diploma, NIBHV BHV EH certificaat of een reanimatie certificaat van de NRR. Voor de training teamleider moet een van de voorgenoemde certificaten al minstens twee keer verlengt zijn.

Documentatie
Het lesboekje van de NRR is bij de opleiding inbegrepen. Bij een herhalingstraining wordt verwacht dat de cursist het lesboekje al in bezit heeft.

Werkwijze
Van de deelnemer wordt een actieve inzet verwacht, het accent van de training ligt op de praktijk.

Locatie(s)
De cursus kan op elke geschikte trainingslocatie gegeven worden.

Aantal deelnemers per groep
Maximaal 6 deelnemers per docent/instructeur.

Opleidingsduur en tijdsplanning
Opleiding BLS/AED of PBLS/AED: 1 dagdeel
Herhaling BLS/AED of PBLS/AED: 1 dagdeel
Scenario training: 1 dagdeel
Teamleider training: 1 dag

Docenten
De opleiding wordt gegeven door een gecertificeerde en ervaren instructeur.

Certificering
Als voldaan wordt aan alle competenties ontvangt de deelnemer een certificaat van  de NRR (Nederlandse Reanimatie Raad).

Geldigheid van diploma
Het certificaat van de NRR is 2 jaar geldig, mits ieder jaar een herhaling gevolgd wordt.