Uw bedrijfshulpverlening, onze zorg!

BHV organisatieBedrijfshulpverlening staat voor de georganiseerde hulpverlening in een bedrijf of instelling. Deze zogenoemde ‘BHV-organisatie’ bestaat uit één of meer opgeleide en geoefende medewerkers die in actie komen tijdens een incident in het bedrijf, zoals bij brand of een ongeval. Aan de hand van de risico’s en de bedrijfsgrootte moeten in een bedrijf één of meer werknemers BHV’er zijn. Het aantal benodigde BHV’ers wordt afgeleid van de verschillende incidenten die bij het bedrijf kunnen voorvallen. De belangrijkste vraag is of er voldoende BHV’ers zijn om een incident op een effectieve manier te bestrijden of te beperken. De bedrijfshulpverleners moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Ze moeten qua aantal, opleiding en organisatie zo zijn uitgerust dat ze de BHV-taken naar behoren kunnen vervullen (artikel 15 lid 3 Arbeidsomstandighedenwet).

Na de opleiding moet het opleidingsniveau op peil worden gehouden. Dit betekent (afhankelijk van de complexiteit van de bedrijfsactiviteiten) dat er regelmatig na- of bijscholing van bedrijfshulpverleners plaatsvindt.

Bij een incident in een bedrijf treedt de BHV’er op als voorpost van de professionele hulpverleningsdiensten. De BHV’ers zijn immers al op de werkplek aanwezig en kunnen hulp verlenen tot de ambulance, brandweer of politie ter plaatse zijn.

De taken van de BHV’er(s) houden in ieder geval in:

 • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • het beperken en het bestrijden van brand;
 • het beperken van de gevolgen van ongevallen;
 • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere aanwezigen (artikel 15 lid 2 Arbeidsomstandighedenwet).

Het BHV-plan is een document waarin de werkgever vastlegt voor welke (rest)risico’s de bedrijfshulpverlening is ingericht, hoe de BHV is georganiseerd, hoe de aantallen BHV’ers en opleiding van de BHV vorm krijgen en hoe er wordt geoefend en geëvalueerd.

NIBHV heeft het Keurmerk Opleidingsinstituten Bedrijfshulpverlening in het leven geroepen. De instituten die zich hieraan verbinden, zijn voor langere tijd betrokken bij NIBHV en onze hoge standaarden. Daardoor zijn wij er zeker van dat deze opleiders een hoge kwaliteit leveren bij het werken aan jouw bedrijfshulpverlening. MESA is zo’n instituut  <<KLIK HIER>>.

MESA is uw partner voor uw totale bedrijfshulpverlening. Wij nemen u alle zorgen uit handen, zelfs met 24/7 ondersteuning

Wat neemt MESA u uit handen ?

 • Opstellen of aanpassen BHV/ ontruimings-/ calamiteitenplan aan de hand van de RI&E
 • Controle gebouw op brandveiligheid
 • Controle, levering en onderhoud van noodverlichting en blusmiddelen en veiligheidssymbolen conform ISO 7010
 • Onderhoud van de brandmeldcentrale en leveren van digitaal brandweer logboek
 • Aanschaf en/of onderhoud van uw AED en verbandkoffers / verbandmiddelen
 • Trainen van medewerkers (NIBHV certificaat)
 • Uitvoeren van BHV-oefeningen los van de training/ herhalingstraining
 • Jaarlijkse schriftelijke stand van zaken en update van alle noodplannen
  En nog veel meer….

Alle afspraken worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst waarvoor een 24 uurs 7 dagen per week ondersteuning geldt.

Alle controle’s en het onderhoud door 1 partij

Onderhoud en controle van brandblussers en brandmeldcentrale worden vaak uitbesteed aan een extern bedrijf. Een andere partij controleert de AED. Verbandmiddelen checken en aanvullen wordt vaak door de eigen BHV-ers gedaan. Tot slot is er nog een andere partij op het gebied van BHV-trainingen en oefeningen. Vanaf nu is MESA er die voor u als totaalleverancier op dit gebied optreedt.

Onderstaande foto’s zijn genomen bij bedrijven die geen contact hebben gehad met MESA, voordat ze hun BHV-organisatie hebben ingericht.
Helaas zijn dit situaties die we wel vaker aantreffen.

Advies inrichting BHV-organisatie

Als ze wel bij MESA waren uitgekomen, hadden wij ze kunnen voorzien van veel betere adviezen. MESA adviseert haar klanten graag vakkundig en volledig. Wij screenen uw situatie en bouwen uw BHV-organisatie verder uit, of professionaliseren hetgeen aanwezig is. Doordat wij een totaalpakket aanbieden heeft u te maken met een partij, MESA.

Wij dragen zorg dat uw bedrijf goed is voorbereid op een eventuele calamiteit of incident. MESA werkt alleen met zeer ervaren professionals, die weten waar zij het over hebben.

BHV-indeling-op-orde

Situatie door MESA geadviseerd en geleverd.

Contact

Laatste nieuws

Wij werken voor

Bedrijven, (zorg) instellingen en overheidsinstanties. Wij passen onze trainingen aan op de gevaren binnen uw bedrijf, zo zijn de situaties bij een BHV of EHBO training herkenbaar voor de cursisten !

Contact

MESA
Postbus 3033
2301 DA Leiden

Telefoon : 071 – 2032435 / 06 – 41686030
AED ALARM LIJN : 071 – 2032434

EMAIL ONS