Trainingen

Opleidingsmogelijkheden

BHV Reanimatie EHBOWij helpen u graag met het invullen van uw opleidingsvraag. Dat kan individueel of in groepsverband binnen uw bedrijf, of op een externe locatie uw medewerker(s) op te leiden. Na de training zijn uw medewerkers in staat om bij een spoedeisende situatie doeltreffend en daadkrachtig op te treden. Dit geldt zowel voor eerste hulpsituaties, als voor brand- en ontruimingssituaties. De trainingen die wij daarvoor aanbieden kunt u hieronder vinden. Ons trainingsrooster geeft een overzicht van de trainingen die wij organiseren voor individuele inschrijvingen. Voor trainingen in groepsverband kunt u contact opnemen met de button “contact” die onderaan elke training staat.

Direct naar het trainingsrooster

Inhoud trainingen en erkend certificaat

MESA biedt u de mogelijkheid om een op uw organisatie afgestemde training te volgen. Op elke gewenste locatie, maar bij voorkeur op uw eigen bedrijfslocatie. Een eigen locatie biedt ten opzichte van een externe locatie de volgende voordelen:

  • motiveren van andere werknemers.
  • geen extra reistijd voor uw werknemers.
  • oefenen in de eigen omgeving met eigen materialen en (on)mogelijkheden.

Onze trainingsmaterialen zijn erop toegerust om dagelijks verplaatst te worden en overal een realistische oefenplek in te richten. MESA verzorgt trainingen overdag, ’s avonds, ’s nachts en ook in de weekeinden!

Van alle opleidingen die wij geven verzorgen wij uiteraard ook de herhalingstrainingen. Daarnaast is MESA voor alle trainingen aangesloten bij overkoepelende organisaties, waarbij de deelnemers aan de cursus altijd een erkend certificaat ontvangen.

Waarom voor MESA kiezen?

  • Onze organisatie bestaat al ruim 15 jaar en heeft zich inmiddels bewezen als betrouwbare partner.
  • MESA staat voor wat we zeggen, afspreken is beloven en doen.
  • Door onze platte organisatie is er geen afstand met de werkvloer en/of opdrachtgever.
  • Wij werken alleen met gemotiveerde en gediplomeerde instructeurs
  • Al onze instructeurs/partners zijn professionals uit de praktijk, die weten waar het over gaat.
  • Wij werken aan een langdurige relaties met onze opdrachtgevers. Heeft u specifieke wens of een vraag? MESA gaat hier zelf mee aan de slag, of schakelt een derde in om de vraag te beantwoorden.
  • Wij bieden een totaalpakket en voelen ons daar ook verantwoordelijk voor.

Soorten trainingen

Hieronder vindt u een overzicht van de trainingen die wij verzorgen. De meeste trainingen zijn ook beschikbaar in combinatie met een E-learnings module. De trainingen verzorgen wij in het Nederlands of desgewenst in het Engels (ook het lesmateriaal is beschikbaar in het Engels).

Staat de door u gewenste training niet in het overzicht? Neem dan contact met ons op, we kunnen u zeker verder helpen!

Om de gevolgen van brand en ongevallen te beperken, is ieder bedrijf volgens de Arbowet verplicht bedrijfshulpverleners (BHV) op te leiden. Bedrijfshulpverleners zorgen ervoor dat er snel en effectief hulp wordt geboden bij incidenten, zo nodig totdat brandweer, ambulance en/of de politie zijn gearriveerd.

Iedere werkgever moet zorgen dat de deskundige bijstand op het gebied van BHV is geregeld. De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) is het uitgangspunt om te bepalen welke deskundige bijstand op het gebied van BHV nodig is. Afhankelijk van de aard, grootte, ligging en de restrisico’s in het bedrijf, moeten één of meerdere werknemers zijn opgeleid als bedrijfshulpverlener. Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de BHV is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Dat kan in een BHV-plan.

Contact

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor een ieder die deel uit gaat maken van een BHV-organisatie waarbij men verantwoordelijk is voor de Eerste Hulp, voor een geordende ontruiming en het bestrijden van een beginnende brand.

Doelstelling
Na het volgen van de opleiding bedrijfshulpverlening is men in staat om:
– Intern en extern alarmeren;
– De ongeval plaats beveiligen;
– Een slachtoffer over een korte afstand te verplaatsen;
– Spoedeisende en niet-spoedeisende eerste hulp toe te passen;
– Slachtoffers kundig over te dragen aan de professionele hulpverlening;
– Te alarmeren met de (communicatie) middelen die in het bedrijf worden gebruikt;
– Een beginnende brand te beperken en te bestrijden;
– Te ontruimen volgens de algemene ontruimingsprocedure.

Toelating
Behoudens een normale fysieke conditie voor de praktijk en ten behoeve van het theorie-examen kennis van de Nederlandse taal, zijn er geen toelatingseisen.

Inhoud van de opleiding
– Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp;
– Benaderen van het slachtoffer;

Niet-spoedeisende eerste hulp
– Uitwendige wonden
– Oogletsels
– Kneuzingen en verstuikingen
– Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
– Brandwonden

Spoedeisende eerste hulp
– Reanimatie en gebruik van de AED
– Verslikking
– Shock
– Diverse ziektebeelden en aandoeningen

Brand en de gevaren bij brand
– De taak van de BHV-er bij een brand en ontruiming;
– Gebruik van blustoestellen;
– Brandslanghaspel
– Blusdekens
– Draagbare blustoestellen
– Voorbereiding van een ontruiming;
– Voorzieningen en middelen om een ontruiming veilig te laten verlopen;
– Opvang van de externe hulpverleningsdiensten.

Documentatie
Het lesboek Basisopleiding Bedrijfshulpverlener van het NIBHV.

Werkwijze
Van de deelnemer verwachten we een actieve inzet. Na de 2 dagdelen Eerste Hulp volgt een theorie examen en na de 2 dagdelen Brand en Ontruiming volgt een theorie examen.

Locatie(s)
In overleg (ook op uw bedrijfslocatie mogelijk).

Aantal deelnemers per groep
Minimaal 8 en maximaal 12 per docent / instructeur

Opleidingsduur en tijdsplanning
Opleiding : 4 dagdelen welke bijvoorkeur op 2 dagen worden gegeven (1 dag Eerste Hulp en 1 dag Brand en Ontruiming). Dit is inclusief examen.
Herhaling : 2 dagdelen, kan ook op 1 dag gegeven worden.

Docenten
De opleiding wordt gegeven door gecertificeerde en ervaren instructeurs en docenten.

Diploma
Als voldaan wordt aan alle competenties ontvangt de deelnemer het diploma Basis Bedrijfshulpverlener van het NIBHV.

Geldigheid van diploma
Een diploma of certificaat van NIBHV is 1 jaar geldig.

Kosten
De kosten van de opleiding zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief leer-, les-, en hulpmiddelen. Exclusief btw.

Extra
Het NIBHV geeft de optie een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten bij het behalen van het BHV diploma. MESA vindt het belangrijk dat hulpverleners zonder angst of belemmering Eerste Hulp kunnen verlenen een brand kunnen bestrijden of een ontruiming kunnen starten. Wij sluiten deze verzekering dus altijd af voor de kandidaten waarvan wij het diploma verstrekken.

Contact

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor een ieder die deel uit gaat maken van een BHV-organisatie waarbij men verantwoordelijk is voor de Eerste Hulp. Ook is het volgen van deze opleiding geschikt voor mensen die vrijstelling hebben voor het Brand en Ontruim gedeelte van de BHV.

Doelstelling
Na het volgen van de opleiding bedrijfshulpverlening is men in staat om:
– Intern en extern alarmeren;
– De ongeval plaats beveiligen;
– Een slachtoffer over een korte afstand te verplaatsen;
– Spoedeisende en niet-spoedeisende eerste hulp toe te passen;
– Slachtoffers kundig over te dragen aan de professionele hulpverlening;

Toelating
Behoudens een normale fysieke conditie voor de praktijk en ten behoeve van het theorie-examen kennis van de Nederlandse taal, zijn er geen toelatingseisen.

Inhoud van de opleiding
– Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp;
– Benaderen van het slachtoffer;

Niet-spoedeisende eerste hulp
– Uitwendige wonden
– Oogletsels
– Kneuzingen en verstuikingen
– Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
– Brandwonden

Spoedeisende eerste hulp
– Reanimatie en gebruik van de AED
– Verslikking
– Shock
– Diverse ziektebeelden en aandoeningen

Documentatie
Het lesboek Basisopleiding Bedrijfshulpverlener Eerste Hulp van het NIBHV.

Werkwijze
Van de deelnemer verwachten we een actieve inzet. Na de 2 dagdelen Eerste Hulp volgt een theorie examen.

Locatie(s)
In overleg (ook op uw bedrijfslocatie mogelijk).

Aantal deelnemers per groep
Minimaal 8 en maximaal 12 per docent / instructeur

Opleidingsduur en tijdsplanning
Opleiding : 2 dagdelen welke bijvoorkeur op 1 dag wordt gegeven. Dit is inclusief examen.
Herhaling : 1 dagdeel.

Docenten
De opleiding wordt gegeven door gecertificeerde en ervaren instructeurs en docenten.

Diploma
Als voldaan wordt aan alle competenties ontvangt de deelnemer het certificaat Basis Bedrijfshulpverlener Eerste Hulp van het NIBHV.

Geldigheid van diploma
Een diploma of certificaat van NIBHV is 1 jaar geldig.

Kosten
De kosten van de opleiding zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief leer-, les-, en hulpmiddelen. Exclusief btw.

Contact

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor een ieder die deel uit gaat maken van een BHV-organisatie waarbij men verantwoordelijk is voor een geordende ontruiming en het bestrijden van een beginnende brand. Daarnaast is deze opleiding ook geschikt voor mensen die vrijstelling hebben voor het eerste hulp gedeelte van de BHV opleiding.

Doelstelling
Na het volgen van de opleiding bedrijfshulpverlening is men in staat om:
– Intern en extern alarmeren;
– Te alarmeren met de (communicatie) middelen die in het bedrijf worden gebruikt;
– Een beginnende brand te beperken en te bestrijden;
– Te ontruimen volgens de algemene ontruimingsprocedure.

Toelating
Behoudens een normale fysieke conditie voor de praktijk en ten behoeve van het theorie-examen kennis van de Nederlandse taal, zijn er geen toelatingseisen.

Inhoud van de opleiding

 

Brand en de gevaren bij brand
– De taak van de BHV-er bij een brand en ontruiming;
– Gebruik van blustoestellen;
– Brandslanghaspel
– Blusdekens
– Draagbare blustoestellen
– Voorbereiding van een ontruiming;
– Voorzieningen en middelen om een ontruiming veilig te laten verlopen;
– Opvang van de externe hulpverleningsdiensten.

Documentatie
Het lesboek Basisopleiding Bedrijfshulpverlener Brandbestrijding en Ontruiming van het NIBHV.

Werkwijze
Van de deelnemer verwachten we een actieve inzet. Na de 2 dagdelen Brand en Ontruiming volgt een theorie examen.

Locatie(s)
In overleg (ook op uw bedrijfslocatie mogelijk).

Aantal deelnemers per groep
Minimaal 8 en maximaal 12 per docent / instructeur

Opleidingsduur en tijdsplanning
Opleiding : 2 dagdelen welke bijvoorkeur op 1 dag wordt gegeven. Dit is inclusief examen.
Herhaling : 1 dagdeel.

Docenten
De opleiding wordt gegeven door gecertificeerde en ervaren instructeurs en docenten.

Diploma
Als voldaan wordt aan alle competenties ontvangt de deelnemer het certificaat Basis Bedrijfshulpverlener Brandbestrijding en Ontruiming van het NIBHV.

Geldigheid van diploma
Een diploma of certificaat van NIBHV is 1 jaar geldig.

Kosten
De kosten van de opleiding zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief leer-, les-, en hulpmiddelen. Exclusief btw.

Contact

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor personen die vanwege risico in het werk te maken kunnen krijgen met brand en deze snel en adequaat  moeten kunnen bestrijden zonder gevaar voor zichzelf en anderen.

Doelstelling
Na de opleiding kent en kan de deelnemer:
– De brandpreventieve maatregelen in het bedrijf;
– Intern en extern alarmeren;
– Een begin van brand bestrijden met verschillende blusmiddelen en uitbreiding voorkomen;
– Inkomende hulpverlening opvangen en voorzien van relevante informatie.

Toelating
Behoudens een normale fysieke conditie zijn er geen toelatingseisen.

Inhoud van de opleiding
– Algemene kennis van brand en de gevaren daarvan;
– Gevaarlijke stoffen en elektriciteit bij brand;
– Hoe en wanneer ruimten openen en of branden blussen;
– Verplaatsen van personen in noodsituaties;
– Diverse blustechnieken bij verschillende branden met diverse blusmiddelen en blusstoffen .

Documentatie
Instructie kleine blusmiddelen van het NIBHV.

Werkwijze
Van de deelnemer wordt een actieve inzet verwacht, theorie vindt hoofdzakelijk plaats tijdens de praktijk  het accent van de opleiding  is praktijk. Daar waar mogelijk wordt ingespeeld op de bedrijfsrisico’s.

Locatie(s)
De cursus wordt op een locatie van de opdrachtgever gegeven.

Aantal deelnemers per groep
Minimaal 8 en maximaal 12 per docent / instructeur

Opleidingsduur en tijdsplanning
Opleiding : 1 dagdeel
Herhaling : 1 dagdeel

Docenten
De opleiding wordt gegeven door gecertificeerde en ervaren instructeurs en docenten.

Diploma
Tijdens de cursus worden de competenties getoetst. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het certificaat  “Kleine Blusmiddelen” van het NIBHV.

Geldigheid van diploma
Het certificaat is 2 jaar geldig, mits jaarlijks de herhaling wordt gevolgd.

Kosten
De kosten van de opleiding zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief  leer-, les-, en hulpmiddelen. Exclusief btw.

Contact

Doelgroep
De opleiding is bestemd voor personen die in uw bedrijf op instelling (gaan) functioneren als ploegleider bedrijfshulpverlening.

Doelstelling
Na de opleiding ploegleider bedrijfshulpverlening is de medewerker in staat leiding te geven aan een team bedrijfshulpverleners met als taken:
– Voorbereiden op de inzet van de BHV-ploeg
– Evalueren en rapporteren van de inzet en de oefening;
– Beheer en controle van de aan de BHV ploeg ter beschikking gestelde middelen.

Toelating
Behoudens een normale fysieke conditie voor de praktijk en ten behoeve van het theorie-examen, kennis van de Nederlandse taal is een MBO werk- en denkniveau en de opleiding basis BHV (NIOBHV) nodig.

Inhoud van de opleiding

– De bedrijfshulpverlening en de ploegleider;
– Wettelijke basis voor de BHV
– BHV plan en ontruimingsprocedures/instructies
– Taken van de BHV
– De externe hulpverleningsdiensten

Werken met scenario’s;
– Scenario’s die in elk bedrijf kunnen voorkomen
– Verloop van een incident en de rol van de ploegleider
– Voorbeelden van scenario’s

Leiding geven aan de BHV-inzet;
– Veiligheid voorop
– Aandachtspunten bij het leidinggeven
– Afronden van de inzet

Alarmerings- en communicatiemiddelen
– Meldontvanger
– Ontruimingsinstallaties
– (mobiele)telefoons
– DECT-telefoons
– Portofoons

Documentatie
Cursusboek ploegleider bedrijfshulpverlening + ontruiningsplannen en -oefeningen van het NIBHV.

Werkwijze
Met actieve en coöperatieve inzet van de deelnemer, het maken van theorie en casussen moet er een oefenscenario worden geschreven, oefeningen worden voorbereid en met inzet van de medecursisten worden uitgevoerd. Hierin wordt hij/zij via diverse methodieken getraind.

Locatie(s)
In overleg (ook op uw bedrijfslocatie mogelijk).

Aantal deelnemers per groep
Minimaal 6 en maximaal 8 per docent/instructeur

Opleidingsduur en tijdsplanning
Opleiding :4 dagdelen. Dit is inclusief examen (NIBHV)
Herhaling : 2 dagdelen.

Docenten
De opleiding wordt gegeven door gecertificeerde en zeer ervaren instructeurs en docenten, samen met een lotus slachtoffer.

Diploma
Aan het eind van dag 2 wordt de opleiding afgesloten met een theoretisch examen.
Het praktische gedeelte wordt gedurende de opleiding getoetst door onze eigen instructeur.
Het examen bestaat uit een praktisch en een theoretisch gedeelte. Bij voldoende resultaat
ontvangt de deelnemer het diploma ploegleider bedrijfshulpverlening van het NIBHV.

Geldigheid van diploma
Het diploma is 2 jaar geldig indien ieder jaar de herhaling gevolgd wordt.

Kosten
De kosten van de opleiding zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief leer-, les-, en hulpmiddelen. Exclusief btw.
Contact

Doelgroep
Hoofden BHV en hun plaatsvervangers welke organiek de zorg hebben voor de oprichting  en instandhouding van de bedrijfshulpverlening in hun bedrijf of organisatie.

Doelstelling
– De eigen organisatie kunnen adviseren inzake wettelijk, organiek en financieel BHV beleid;
– Plannen aangaande bedrijfshulpverlening : opstellen, onderhouden, effectief beoordelen en zaken vanuit de actuele RI&E hierin verwerken;
– Adequaat rapporteren over de actuele situatie, in organieke zin , zowel in de lijnverantwoordelijkheid als naar externe hulpverlening.

Toelating
MBO/HBO kennisniveau , leidinggevende, communicatieve vaardigheden en stressbestendigheid. Management verantwoordelijkheid voor  beleid, organisatie, beheer, opleiding, oefening, repressief optreden en nazorg met betrekking tot de bedrijfshulpverlening. Deelnemer in het crisisteam.

Inhoud van de opleiding
In het theoretische deel van de  cursus worden behandeld wettelijke, organieke en financiële zaken aangaande bedrijfshulpverlening.  Vertalen van de restrisico’s in organisatorische en fysieke maatregelen en de mate en omvang van opleiding en training. Maken van beleid op gebied van voorlichting, opleiding, training, en overige  procedures aangaande de BHV. Het opzetten van een compleet BHV-Plan of herschrijven van een bestaand plan. Maatwerk op gebied van oefenen / opleiden ook met inzet van e-training. Realistische incident scenario’s beschrijven met mogelijke aanpak.

Documentatie
Leerstof Coördinator / Hoofd BHV van het NIBHV.

Werkwijze
De gebruikte opleidingsvormen bestaan uit klassikaal doceren, interactief werken, uitwerken van casussen en  praktijkopdrachten. Middels een voorbeeld BHV plan moet aan einde dag 2 voldoende kennis zijn opgedaan om tussen dag 2 en (indien gewenst) een examen dag na 3 maanden een compleet BHV plan ter beoordeling in te zenden. Dit BHV plan moet op de examen dag worden verdedigd  voor een 2 koppige commissie.

Locatie(s)
In overleg (ook op uw bedrijfslocatie mogelijk).

Aantal deelnemers per groep
Minimaal 8 personen.

Opleidingsduur en tijdsplanning
Opleiding : 2 dagen van 2 dagdelen plus 1 examendag.
Herhalingstraining : 2 dagdelen

Docenten
De opleiding wordt gegeven door gecertificeerde en ervaren instructeurs en docenten.

Diploma
Afhankelijk van het aantal deelnemers zal het examen 1 dagdeel of de gehele dag zijn.
Bij voldoende score wordt door het NIBHV een diploma verstrekt.

Geldigheid van diploma
Omdat de taken van een hoofd BHV niet tot diens dagelijkse bezigheden behoren adviseren wij jaarlijkse herhalingsdagen.

Kosten
De kosten van de opleiding zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief leer-, les-, en hulpmiddelen. Exclusief btw.

Contact

Doelgroep
Receptiemedewerkers / telefonisten en locatieverantwoordelijken, waarvan deskundig reageren  wordt verwacht bij alarmmeldingen van ongevallen, brand of ander onheil.

Doelstelling
De opleiding omgaan met alarmmeldingen is om betrokken deelnemers te leren adequaat op te kunnen treden, bij melding van een incident, calamiteit of dreiging, door gebruikmaking  van gesprekstechnieken en het volgen van de juiste procedure.

Toelating
Naast enige stressbestendigheid zijn er geen toelatingseisen.

Inhoud van de opleiding
Gesprekstechniek toepassen in situaties waar melding wordt gemaakt van incident en/of calamiteit zoals;
– vragen stellen en doorvragen
– gevoel reflecteren
– tussentijds en aan het einde samenvatten

Gegevens registeren op relevante formulieren zoals;
– meldingsformulieren
– vervolgformulieren
– het logboek

Op basis van meldingsformulieren en flowcharts bepalen welke hulpverlening gealarmeerd dient te worden.
– voor de alarmering van hulpverlening zorgen en hen voorzien van de juiste informatie zoals.
– gegevens over het incident en/of calamiteit, de BHV-organisatie en andere betrokken functionarissen
– externe hulpverlening, brandweer, politie en/of ambulance, overige diensten

Documentatie
De handleiding “Omgaan met Alarmmeldingen”.

Werkwijze
De werkwijze is een actieve inzet van de deelnemers in rollenspellen en casussen, theorie vindt deels plaats tijdens de praktijk. Het accent ligt echter op de praktijk.

Locatie(s)
De opleiding wordt bij voorkeur op uw eigen locatie gegeven als dat vanwege de bedrijfsvoering mogelijk is.

Aantal deelnemers per groep
Maximaal 8 per docent / instructeur.

Opleidingsduur en tijdsplanning
1 dagdeel

Docenten
De opleiding wordt gegeven door gecertificeerde instructeurs en docenten met veel praktijkervaring.

Diploma
De deelnemers worden tijdens de cursus getoetst op hun vaardigheden. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat van MESA.

Geldigheid diploma
Een diploma of certificaat van MESA heeft geen geldigheidsdatum. MESA adviseert ieder jaar de herhalingstraining te volgen.

Kosten
De kosten van de opleiding zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief leer-, les-, en hulpmiddelen. Exclusief  btw.

Extra info
Het is  onmogelijk diep in te gaan op specifieke risico’s van bedrijven. Training aan de hand van het “eigen” ontruimingsplan is slechts effectief bij een incompanytraining.

Contact

Doelgroep
Personen die binnen de organisatie zijn aangewezen om het beheer en bediening uit te voeren van de brandmeldinstallatie en de Ontruimingsalarminstallatie volgens de NEN 2654-1

Doelstelling
Vermindering van  ongewenste en onechte meldingen. Het beheer kunnen voeren over een brandmeldinstallatie/ontruimingsalarminstallatie,  de rol en verantwoordelijk-heden kennen in de veiligheidsorganisatie van het bedrijf.

Toelating
Er zijn geen toelatingseisen. Affiniteit met de eigen BHV-organisatie en vertrouwd zijn met techniek en technische problemen van installaties  is wenselijk, maar uitdrukkelijk  niet verplicht .

Inhoud van de opleiding
-Waarom een verplichte cursus voor gebruikers van brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI en OAI);
-Het doel van de BMI en OAI, belang van behoud van kwaliteit:
-Programma van eisen (PVE), certificering, inspectie en regelingen aangaande een BMI en OAI;
-Bespreken van eerder gemaakte huiswerk;
-Zaken die behoren tot en gekoppeld kunnen zijn aan een BMI en OAI;
-Documenten van de BMI en OAI;
-Organisatorische en technische voorzieningen (de “alarmorganisatie”);
-Onderhoud, beheer en hulpmiddelen;
-Praktijk (kleine reparaties en testen);
-Examen.

Documentatie
Lesboek van de NIBHV

Werkwijze
Tijdens de opleiding wordt de kennis van de lesstof getoetst. De deelnemers krijgen voorafgaande aan de eerste cursusdag  7 kleine huiswerk opdrachten. Deze opdrachten, over eigen organisatie en (toekomstige) installatie moeten op de cursusdag worden ingeleverd, samen met de NEN 2654-1 (die men te leen heeft). Samen met de beoordeling van de praktijkonderdelen en het theorie-examen vormen ze het examenresultaat.

Locatie(s)
De opleiding wordt op de locaties  van de opdrachtgever gegeven.

Aantal deelnemers per groep
Minimaal 8 en maximaal 12 per docent / instructeur

Opleidingsduur en tijdsplanning
2 dagdelen inclusief examen.

Docenten
De opleiding wordt gegeven door gecertificeerde en ervaren instructeurs en docenten.

Diploma
Er wordt afgesloten met een examen volgens richtlijn van het NIBHV. Bij voldoende ontvangt de deelnemer een certificaat.

Geldigheid van diploma
Er is geen verloopdatum vastgesteld aan het behaalde certificaat.

Kosten
De kosten van de opleiding zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief leer-, les-, hulpmiddelen en examen. Exclusief btw.

Extra info
Het is onmogelijk diep in te gaan op specifieke risico’s of installaties van bepaalde bedrijven. Het is dus geen “bedieningsinstructie”, die geeft de installateur. Het gaat bij deze cursus om het in goede staat houden,  bedienen en periodiek testen van de doormelding.

Contact

Reanimatie opleidingen zijn gericht op het aanleren van de competenties die noodzakelijk zijn om de kwaliteit van de reanimatie te optimaliseren. Bij een goede reanimatie is de kans op overleven van het slachtoffer beduidend hoger. Er zijn verschillende reanimatie opleidingen afgestemd op de achtergrond van de kandidaten. Met het volgen van een Nederlandse Reanimatie Raad gecertificeerde opleiding (NRR) weet u altijd zeker dat u een training heeft gevolgd aan de hand van de laatste richtlijnen.

Contact

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor personen die Eerste Hulp willen en kunnen verlenen bij slachtoffers met een hartstilstand of een hartritmestoornis.

Doelstelling
Aanleren van:
-Alarmeren;
-Vitale functies controleren en reanimeren volgens de laatste goedgekeurde richtlijn van de NRR;
-Het belang van elektrische schokken bij circulatie stilstand;
-Een schok met behulp van een AED veilig en efficiënt toedienen.

Toelating
Behoudens een normale Fysieke conditie voor de praktijk en ten behoeve van het examen kennis van de Nederlandse taal zijn er geen toelatingseisen.

Inhoud van de opleiding
-Algemene regels voor eerste hulp;
-Het belang van de reanimatie;
-Benaderen van een slachtoffer;
-De volgorde van de vitale functies, het controleren daarvan en het veiligstellen;
-Vaststellen van een circulatiestilstand;
-De reanimatie met één en twéé personen;
-Deskundig en verantwoord defibrilleren;
-Praktijk scenario’s.

Documentatie
Lesboekje van de NRR bij de opleiding. Bij een herhalingstraining wordt verwacht dat de cursist het lesboekje al in bezit heeft.

Werkwijze
Van de deelnemer wordt een actieve inzet verwacht, het accent van de training ligt op de praktijk.

Locatie(s)
De cursus wordt met enige regelmaat als ‘open inschrijvingstraining gegeven (zie trainingskalender) of op uw bedrijfslocatie.

Aantal deelnemers per groep
Maximaal 6 deelnemers per docent/instructeur.

Opleidingsduur en tijdsplanning
Opleiding : 1 Dagdeel
Herhaling : 1 Dagdeel

Docenten
De opleiding wordt gegeven door een gecertificeerde en ervaren instructeurs.

Diploma
Als voldaan wordt aan alle competenties ontvangt de deelnemer een certificaat van  de NNR (Nederlandse Reanimatie Raad).

Geldingheid van diploma
Het certificaat van de NRR is 2 jaar geldig, mits ieder jaar een herhaling gevolgd wordt.

Kosten
De kosten van de opleiding zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief leer-, les-, en hulpmiddelen. Exclusief btw.

Extra info
De AED in de opleiding BHV module eerste hulp is niet gelijk aan een opleiding AED van 1 dagdeel. Bedrijven met een groter risico wordt deze separate opleiding of tussentijdse herhaling op het bedrijf geadviseerd.

Contact

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor personen die Eerste Hulp willen en kunnen verlenen bij kinderen met een hartstilstand of een hartritmestoornis.

Doelstelling
Aanleren van:
-Alarmeren;
-Vitale functies controleren en reanimeren volgens de laatste goedgekeurde richtlijn van de NRR;
-Het belang van elektrische schokken bij circulatie stilstand;
-Een schok met behulp van een AED veilig en efficiënt toedienen.

Toelating
Behoudens een normale Fysieke conditie voor de praktijk en ten behoeve van het examen kennis van de Nederlandse taal zijn er geen toelatingseisen. Het hebben van een BLS/AED certificaat is aan te bevelen.

Inhoud van de opleiding
-Algemene regels voor eerste hulp;
-Het belang van de reanimatie;
-Benaderen van een kind;
-De volgorde van de vitale functies, het controleren daarvan en het veiligstellen;
-Vaststellen van een circulatiestilstand;
-Deskundig en verantwoord defibrilleren;
-Praktijk scenario’s.

Documentatie
Lesboekje van de NRR bij de opleiding. Bij een herhalingstraining wordt verwacht dat de cursist het lesboekje al in bezit heeft.

Werkwijze
Van de deelnemer wordt een actieve inzet verwacht, het accent van de training ligt op de praktijk.

Locatie(s)
De cursus wordt met enige regelmaat als ‘open inschrijvingstraining gegeven (zie trainingskalender) of op uw bedrijfslocatie.

Aantal deelnemers per groep
Maximaal 6 deelnemers per docent/instructeur.

Opleidingsduur en tijdsplanning
Opleiding : 1 Dagdeel
Herhaling : 1 Dagdeel

Docenten
De opleiding wordt gegeven door een gecertificeerde en ervaren instructeurs.

Diploma
Als voldaan wordt aan alle competenties ontvangt de deelnemer een certificaat van  de NNR (Nederlandse Reanimatie Raad).

Geldingheid van diploma
Het certificaat van de NRR is 2 jaar geldig, mits ieder jaar een herhaling gevolgd wordt.

Kosten
De kosten van de opleiding zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief leer-, les-, en hulpmiddelen. Exclusief btw.

Contact

Het Oranje Kruis heeft als missie om in Nederland kennis en kunde van EHBO te verspreiden. Het Oranje Kruis is een onafhankelijk certificerende organisatie op het gebied van Eerste Hulp. Ons opleidingsinstituut leidt u op tot eerstehulpverlener, nadat u het (onafhankelijk) examen met goed gevolg heeft afgesloten, ontvangt u het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis of het certificaat dat behoort bij de opleiding die u volgde.

Contact

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de eerste hulp binnen een bedrijf of mensen die een EHBO diploma willen hebben om een ander te kunnen helpen in een voorkomende situatie.

Doelstelling
Na de opleiding kent en kan de deelnemer, met inachtneming van zijn eigen veiligheid:
– Beoordelen of professionele hulp al dan niet met spoed moet worden ingezet
– Mogelijke levensbedreigende stoornissen en verwondingen herkennen, stabiliseren en opheffen;
– Eenvoudige letsels zelf behandelen;
– Alarmeren;
– Bij circulatie stilstand  met een AED veilig en efficiënt een elektrische schok toedienen en reanimeren.

Toelating
Behoudens een normale fysieke conditie zijn er geen toelatingseisen.

Inhoud van de opleiding
– De vitale functies, de volgorde in het controleren en het veiligstellen daarvan;
– Vaststellen van een circulatiestilstand;
– De reanimatie met één en twee personen;
– Deskundig en verantwoord defibrilleren;
– Eerste hulp bij letsel door koude, warmte, elektra, vergif en verwonding;
– Diverse verbandtechnieken;
– Overdracht aan ambulance.
– Herkennen van levensbedreigende ziektebeelden
– Verlenen van eerste hulp aan kinderen

Documentatie
Het Oranje Kruis-boekje, 27e druk.

Werkwijze
Van de deelnemer wordt een actieve inzet verwacht, het accent ligt op de praktijk. De opleiding vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een docent / verpleegkundige gericht op de te behalen competenties conform richtlijn van Oranje kruis met inzet van Lotusacteurs en veel lesmiddelen.

Locatie(s)
In overleg (ook op uw bedrijfslocatie mogelijk), met enige regelmaat ook voor losse inschrijvers.

Aantal deelnemers per groep
Minimaal 8 en maximaal 12 per docent / instructeur.

Opleidingsduur en tijdsplanning
Opleiding : 6 dagdelen inclusief examen.
Herhaling : 3 dagdelen (extra training is altijd mogelijk).

Docenten
De opleiding wordt gegeven door instructeurs die door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en het Oranje Kruis zijn gecertificeerd. Verder wordt er tijdens deze opleiding gebruik gemaakt van LOTUS-slachtoffers.

Diploma
De opleiding wordt afgesloten met een examen onder toezicht van het Oranje kruis, door een arts/verpleegkundige, een kaderinstructeur en een lotusacteur. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het EHBO diploma van het Oranje Kruis.

Geldigheid van diploma
Het EHBO-diploma van het Oranje Kruis is twee jaar geldig.

Kosten
De kosten van de opleiding zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief leer-, les-, hulpmiddelen en examen. Exclusief btw.

Extra
Iedere houder van een geldig EHBO diploma van Het Oranje Kruis is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij Eerste Hulp verlenen. Het Oranje Kruis vindt het belangrijk dat EHBO’ers zonder angst of belemmering Eerste Hulp kunnen verlenen.

Contact

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de eerste hulp aan kinderen, werken als gastouder met kinderen of werken op een kinderdag verblijf. Daarnaast is dit de module die u moet volgen om het EHBO diploma te behouden. U dient deze module dan te volgen voor 1 april 2019.

Doelstelling en inhoud van de opleiding
Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de verschillende ontwikkelingsstadia van zuigelingen en kinderen, kinderziekten, gevaren in hun omgeving en preventieve maatregelen die jij kunt nemen. Daarnaast leer je hoe je eerste hulp kunt verlenen bij o.a.:
– het verliezen van het bewustzijn
– stoornissen in de ademhaling
– wonden, ernstige bloedingen en shock
– kneuzingen en verstuiking en botbreuken en ontwrichting
– letsel van oog, neus en oor, randletsel
– oververhitting, onderkoeling en bevriezing
– het in aanraking komen/drinken van giftige stoffen

Er is veel tijd voor praktijkoefeningen en er wordt gewerkt met speciale kinder-oefenpoppen.

Toelating
Behoudens een normale fysieke conditie zijn er geen toelatingseisen.

Documentatie
Het Eerste hulp aan kinderen boekje van het Oranje Kruis.

Werkwijze
Van de deelnemer wordt een actieve inzet verwacht, het accent ligt op de praktijk. De opleiding vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een docent / verpleegkundige gericht op de te behalen competenties conform richtlijn van Oranje kruis.

Locatie(s)
In overleg (ook op uw bedrijfslocatie mogelijk), met enige regelmaat ook voor losse inschrijvers.

Aantal deelnemers per groep
Minimaal 8 en maximaal 12 per docent / instructeur.

Opleidingsduur en tijdsplanning
Opleiding : 2 dagdelen inclusief examen (wordt niet apart afgenomen maar is onderdeel van de training).
Herhaling : 1 dagdelen (extra training is altijd mogelijk).

Docenten
De opleiding wordt gegeven door instructeurs die door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en het Oranje Kruis zijn gecertificeerd.

Diploma
Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer de module verklaring Eerste Hulp aan Kinderen (EHAK) van het Oranje Kruis en/of wordt de opleiding bij het EHBO diploma bijgeschreven.

Geldigheid van diploma
De module verklaring van het Oranje Kruis is twee jaar geldig.

Kosten
De kosten van de opleiding zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief leer-, les-, hulpmiddelen en examen. Exclusief btw.

Extra
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt eisen aan de eerste hulp kennis en vaardigheden van de gastouders. Het geregistreerde certificaat Eerste Hulp van Het Oranje Kruis voldoet daaraan. Voor meer informatie over de wettelijke regelingen zie hier.

Iedere houder van een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij Eerste Hulp verlenen. Het Oranje Kruis vindt het belangrijk dat EHBO’ers zonder angst of belemmering Eerste Hulp kunnen verlenen.

Contact

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor begeleiders van sporters, coach van een sportteam en alle andere begeleiders van sporters.

Doelstelling
Sporten is een gezonde bezigheid, toch krijgen sporters ook met sportletsels te maken. De eerstehulpverlener heeft een belangrijke functie bij het beperken van de schade die sporters tijdens het sporten op kunnen lopen. Goede eerste hulp kan erger voorkomen. Het herstel van een sportblessure begint al op het moment dat de Eerste Hulp wordt geboden.

Inhoud van de opleiding
Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. U verkrijgt kennis van de meest voorkomende sportletsels, de oorzaken en gevolgen. U leert de gevolgen van het sportletsel beperkt te houden. U krijgt inzicht in de wijze waarop sportletsels kunnen worden voorkomen. U raakt op de hoogte van effectieve blessurepreventieve maatregelen.

Onderwerpen die o.a. behandeld worden:
– sportletsels
– vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp bij sportongevallen
– stoornissen in het bewustzijn
– stoornissen in de ademhaling en bloedsomloop
– letsels van de huid, spieren, pezen, botten en gewrichten.
– letsels aan het hoofd
– warmteletsels en koudeletsels
– de organisatie van de Eerste Hulp bij sportevenementen
– overzicht beschermende materialen per sport
– verband- en hulpmiddelen

Toelating
Behoudens een normale fysieke conditie zijn er geen toelatingseisen.

Documentatie
Het Eerste hulp bij sportongevallen boekje van het Oranje Kruis.

Werkwijze
Van de deelnemer wordt een actieve inzet verwacht, het accent ligt op de praktijk. De opleiding vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een docent / verpleegkundige gericht op de te behalen competenties conform richtlijn van Oranje kruis.

Locatie(s)
In overleg (ook op uw bedrijfslocatie mogelijk), met enige regelmaat ook voor losse inschrijvers.

Aantal deelnemers per groep
Minimaal 8 en maximaal 12 per docent / instructeur.

Opleidingsduur en tijdsplanning
Opleiding : 2 dagdelen inclusief examen (wordt niet apart afgenomen maar is onderdeel van de training).
Herhaling : 1 dagdelen (extra training is altijd mogelijk).

Docenten
De cursus wordt gegeven door een instructeur Eerste Hulp. De nadruk ligt op de praktijk.

Diploma
Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer de module verklaring Eerste Hulpbij sportongevallen van het Oranje Kruis en/of wordt de opleiding bij het EHBO diploma bijgeschreven.

Geldigheid van diploma
De module verklaring van het Oranje Kruis is twee jaar geldig.

Kosten
De kosten van de opleiding zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief leer-, les-, hulpmiddelen en examen. Exclusief btw.

Contact

Laatste nieuws

Wij werken voor

Bedrijven, (zorg) instellingen en overheidsinstanties. Wij passen onze trainingen aan op de gevaren binnen uw bedrijf, zo zijn de situaties bij een BHV of EHBO training herkenbaar voor de cursisten !

Contact

MESA
Postbus 3033
2301 DA Leiden

Telefoon : 071 – 2032435 / 06 – 41686030
AED ALARM LIJN : 071 – 2032434

EMAIL ONS