Veel gestelde vragen

Tijdens trainingen, bij oefeningen en via de mail ontvangen wij regelmatig vragen. Hieronder treft u een overzicht aan van de vragen en antwoorden. Staat uw vraag en/of antwoord er niet bij?

Neem contact met ons op via 06-41686030, of via het contactformulier. Wij helpen u graag verder.

Is BHV verplicht in mijn bedrijf?

Waarschijnlijk wel….

BHV is verplicht voor alle bedrijven met een of meerdere werknemers, ook uitzend- en vakantiekrachten tellen mee. Alleen als u echt helemaal alleen werkt heeft u geen BHV nodig. In het geval dat klanten c.q. relaties of bezoekers uw bedrijf bezoeken dan moet de BHV geregeld zijn.

De BHV-verplichting is geregeld in de ARBO wet. In artikel 3 van deze wet staat omschreven dat u verplicht bent BHV’ers binnen uw bedrijf te hebben. In artikel 15 staan de taken van de Bedrijfshulpverlener omschreven.

De BHV’er moet in staat zijn :

  • Eerste hulp te verlenen bij een ongeval.
  • Een brand te beperken of te bestrijden en ongevallen te beperken.
  • Om alle werknemers en aanwezigen te instrueren en te evacueren in een noodsituatie.

(De BHV opleiding die wij geven voldoet aan deze wettelijke eis)

Enige punten voor een goede BHV zijn:

  • De BHV’ers moeten beschikken over een goede uitrusting en opleiding.
  • Laat BHV’ers 1 keer per jaar een nascholing volgen.
  • Oefen regelmatig uw bedrijfsnoodplannen.
  • Spreid BHV’ers zoveel mogelijk over uw bedrjjf/locatie’s van uw bedrijf.
  • Zorg dat er ook bij ziekte en vakantie’s voldoende BHV’ers aanwezig zijn.
  • Probeer BHV niet op te leggen aan werknemers, vrijwilliger participatie vergroot de betrokkenheid.
  • Om het werk te stimuleren kan het bedrijf een jaarlijkse vergoeding geven aan de BHV’ers.

Is het verplicht om een AED te hebben?

Op dit moment is het nog niet verplicht om een AED te hebben, maar….

In de Arbo wet staat om schreven dat een BHV’er een goede uitrusting moet hebben om zijn taak uit te kunnen voeren. De AED is inmiddels de gouden standaard bij het behandelen van een hartstilstand. Vanuit dat perspectief kan een AED als ‘verplicht’ beschouwd worden.

Vanuit de maatschappij bestaat er inmiddels wel een soort van morele verplichting voor het hebben van een AED op verhoogd risico locaties. Daarmee worden locatie’s als sportscholen, zorgcentra, tandartsen en huisartsen bedoeld.

Welke AED moet ik kopen?

Defibrilleren is de belangrijkste taak van een AED. Toch zijn er verschillende fabrikanten die verschillende AED’s leveren. Zo bestaan er AED’s voor die professionals (met meer functies),  AED’s die wel of niet waterdicht, stofdicht of schokbestendig zijn. Ook functies als ondersteuning in de stappen van de reanimatie onderscheiden AED’s. Welke AED het beste bij u past is dus erg afhankelijk van uw situatie. Wij adviseren u graag vrijblijvend over de beste keus voor u!

Stel uw AED vraag

Waarom een gecertificeerde cursus volgen?

Van een gecertificeerde opleiding weet u zeker dat u voldoet aan alle richtlijnen die de wet stelt. Opleidingsbureaus met eigen certificaten geven u geen garantie dat alle belangrijke onderwerpen zijn behandeld. MESA geeft gecertificeerde opleidingen volgends de richtlijnen van het NIBHV, Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatie Raad. Daarmee zit u altijd goed!

Ons trainingsaanbod

Is er een nieuw AED pictogram?

Ja, er is inderdaad sinds 2010 een nieuw AED pictogram

aed pictogram oud

Dit is een afbeelding van het oude pictogram. Dit werd voornamelijk in Nederland gebruikt.

 

 
aed pictogram nieuwDe ILCOR (http://www.ilcor.org/home/) heeft een internationaal logo ontworpen. Het valt direct op dat het nieuwe logo niet meer de tekst AED heeft. Dat komt omdat in veel andere landen een andere term wordt gebruikt, bijvoorbeeld in Frankrijk, daar heet een AED, DAE. Het nieuwe (internationale) logo is geïntroduceerd bij de reanimatie richtlijnen van 2010. Uiteraard kunt u dit nieuwe logo op sticker of bordje bij ons bestellen!

 

Naar webshop

Mijn medewerkers hebben al EHBO, moet ik dan nog BHV aanbieden?

Het gaat hierbij om twee verschillende opleidingen.

Een EHBO-opleiding is alleen gericht op de medische eerste hulp.
Bij een BHV-opleiding worden ook andere dingen geleerd, namelijk het ontruimen van een pand en het blussen van een beginnende brand.

Een complete EHBO-opleiding is veel breder dan het Eerste Hulp gedeelte van BHV. Daarmee is het wel mogelijk dat de kandidaten van een BHV-opleiding vrijstelling krijgen van het
EH- gedeelte als ze kunnen aantonen een geldig EHBO-diploma te hebben.

Hoe kom ik aan een niet reanimeren penning?

Deze vraag krijgen we de laatste tijd steeds vaker.

Als bijlage in de nieuwe reanimatie richtlijnen is een schrijven toegevoegd waarin het de hulpverlener mogelijk wordt gemaakt de reanimatie niet te starten of te staken bij het zien van de Niet reanimeren penning. Uitdrukkelijk wordt de hulpverlener geadviseerd er niet naar te gaan zoeken (kost relatief veel tijd). Daarnaast wordt het aan de hulpverlener overgelaten om wel of geen gehoor te geven aan het verzoek dat met het dragen van deze penning wordt gedaan. Er zijn hulpverleners die zich niet bekwaam vinden om zulke belangrijke beslissingen te maken en laten de keus over aan de professionele hulpverlener.

Elke op schrift gestelde verklaring die herleid baar is tot de patiënt is rechtsgeldig. Een voorbeeld is de Niet reanimeren penning van de NVVE, maar een penning welke verkrijgbaar is bij kado-foto is ook geldig. Tatoeages of een ondertekende (handgeschreven) verklaring welke onomstotelijk van het slachtoffer is kunnen ook als geldige verklaring worden gezien.

Voorbeelden :

cprpenning   Nietreanimerenpenning

Laatste nieuws

Wij werken voor

Bedrijven, (zorg) instellingen en overheidsinstanties. Wij passen onze trainingen aan op de gevaren binnen uw bedrijf, zo zijn de situaties bij een BHV of EHBO training herkenbaar voor de cursisten !

Contact

MESA
Postbus 3033
2301 DA Leiden

Telefoon : 071 – 2032435 / 06 – 41686030
AED ALARM LIJN : 071 – 2032434

EMAIL ONS