Tag archief controlebezoek

dooradmin

NIBHV Kwaliteitscontrole

Op 8 mei 2019 heeft het NIBHV een controlebezoek gebracht aan een door ons opleidingsinstituut georganiseerde BHV training. Een BHV training geven volgens de NIBHV richtlijnen betekent dat je je als instructeur en opleidingsinstituut aan kwaliteits afspraken moet houden. Periodiek wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of je dat nog steeds doet.

Als klant bent u dus altijd verzekerd van een kwalitatief goede training, wij weten immers niet van te voren of er controle komt of niet.

Ook deze keer luidde de beoordeling weer even positief als alle andere keren :

Middels dit schrijven berichten wij u over de bevindingen resulterend uit dit bezoek. Er zijn geen onrechtmatigheden of afwijkingen van het gestelde in het examenreglement of lesplan geconstateerd. Wij danken u vriendelijk voor de goede ontvangst van de gecommitteerde en wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.